Polityka prywatności naszej społeczności

Definicje:

1. Me-Yoo: usługodawca zarządzający Stroną i świadczący Usługi.

2. Regulamin: Warunki korzystania, które znajdują zastosowanie, bez ograniczeń i zastrzeżeń, do całości Usług oferowanych przez Me-Yoo na Stronie.

3. Strona: strona internetowa www.Me-Yoo.PL.

4. Serwis: usługi świadczone na Stronie.

5. Usługi: oznacza usługi udostępnione Użytkownikom Strony i mające na celu ułatwianie wirtualnych spotkań pomiędzy osobami fizycznymi dla celów osobistych, rozrywkowych i niekomercyjnych.

6. Użytkownik: Internauta, który zaakceptował Regulamin Strony.

 

"Digital Cloud Internet-Kommunikation" jest podmiotem odpowiedzialnym w myśl przepisów stosownej dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

"Dokonując obowiązku informacyjnego związanego z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

1.Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wtedy, gdy to przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług naszego serwisu me-yoo.pl, zwanych dalej stroną Administratora.

2.Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług dostępnych na stronach Administratora.

3.Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres dokonywania czynności przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usługi i okres przetwarzania danych w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych (np. przez okres na rozpatrywanie reklamacji).

4.Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług dostępnych na stronach Administratora.

5.W związku ze specyfiką naszych usług, możemy korzystać ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia umowy na stronach Administratora. Na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji nasz system ocenia, czy możemy zawrzeć z Tobą umowę o świadczenie usługi. Automatycznie analizujemy dostarczone przez Ciebie informacje w zakresie: prawidłowego wypełnienia przez Ciebie wszystkich pól koniecznych do zawarcia i wykonania umowy, ukończenia przez Ciebie 18 lat. Jeśli nie wypełnisz poprawnymi danymi wszystkich wymaganych pól naszego elektronicznego formularza lub – gdy nie masz ukończonych 18 lat - nasz system automatycznie odmówi zawarcia z Tobą umowy i nie będziesz mógł skorzystać z żądanej przez Ciebie usługi.

6. Twoje dane osobowe w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy mogą być profilowane

7.Przysługują Ci następujące prawa:

I. prawo dostępu do danych i ich poprawiania.

II. prawo do sprostowania danych

III.prawo do żądania usunięcia danych

IV.prawo do ograniczenia przetwarzania

V. prawo do przenoszenia danych

VI. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

VII. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

 

Me-Yoo jest poważnym portalem internetowym, który ma na celu zapewnienie rozrywki poprzez tworzenie warunków do zawierania znajomości wirtualnych. Me-Yoo nie pomaga w znalezieniu odpowiedniego partnera w celach matrymonialnych.
Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

Ochrona nie obejmuje danych traktowanych jako anonimowe, które nie mogą zostać przyporządkowane określonej lub możliwej do określenia osobie, lub mogą zostać do niej przyporządkowane poprzez nieproporcjonalnie duży nakład czasu, finansowy i siły roboczej.

W celu umożliwienia świadczenia usług przez Me-Yoo, dane osobowe użytkowników są pobierane, opracowywane i przetwarzane („używane”). W ramach obowiązujących regulacji prawnych, Me-Yoo zastrzega sobie prawo do anonimowej analizy profili użytkowników w celach reklamowych, do badań marketingowych oraz dla ulepszenia jakości serwisu, jednak tylko w przypadku, gdy użytkownik nie skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy wykorzystywania jego danych w tym celu.
Poniżej szczegółowo wyjaśniamy Państwu, w jaki sposób zapewniamy ochronę danych osobowych naszych Użytkowników oraz do jakich celów tych danych używamy. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta w zakładce "kontakt"

 

Serwis Me-Yoo, przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności odwiedzających go Użytkowników. Polityka prywatności na stronach internetowych Me-Yoo jest udostępniana wszystkim zainteresowanym. Dgital Cloud Internet-Kommunikation, jako administrator danych osobowych serwisu Me-Yoo, dba o najwyższe bezpieczeństwo danych udostępnionych za pośrednictwem Strony. Są one szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Dane osobowe przetwarzane są przez operatora serwisu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz odpowiednimi przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie. Operator serwisu zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

 

Kwestie techniczne

Korzystający z serwisu Me-Yoo Użytkownik pozostaje anonimowy tak długo, aż sam nie zdecyduje inaczej. Dane zawarte w logach systemowych zbieranych przez Stronę Me-Yoo mogą zawierać różne informacje, np. adres IP, dzięki któremu można ustalić skąd nastąpiło połączenie. Informacje te są wykorzystywane przez Digital Cloud Internet-Komunnikation w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie praw, próba włamania lub działanie na szkodę Me-Yoo. Strona Me-Yoo stosuje tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Cookies jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce WWW, jednak może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług serwisu Me-Yoo. Cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze stron i podserwisów Me-Yoo przez użytkowników w tym także poprzez mechanizmy Google Analytics.

a) Wykorzystanie wtyczek Facebooka

Me-Yoo wykorzystuje na swojej stronie wtyczkę portalu społecznościowego www.facebook.com (dalej zwaną "wtyczka"), należącego do firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej zwanym "Facebook"). Ta wtyczka oznaczona jest logiem portalu Facebook. Jeżeli wejdziecie Państwo na stronę portalu Me-Yoo, na której zamieszczona jest odpowiednia wtyczka, Państwa wyszukiwarka automatycznie połączy się z serwerem portalu Facebook. Facebook przenosi zawartość wtyczki bezpośrednio do przeglądarki, która go z nim łączy. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, iż wywołaliście Państwo odpowiednią stronę Me-Yoo. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może przypisać daną wizytę na Me-Yoo do konta Facebooka.
Podczas używania różnych funkcji na Facebooku (np. korzystanie z funkcji "Like"), wybrane informacje są przekazywane przez przeglądarkę do Facebooka i tam przechowywane. Cel i zakres zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych przez Facebooka, określa Polityka Prywatności tej firmy. Jeśli nie życzycie sobie Państwo, żeby Facebook zbierał dane osobowe w ten sposób, zalecamy wylogowanie się z Facebooka przed wizytą na Me-Yoo.

b) Wykorzystanie wtyczek Google+

Me-Yoo wykorzystuje na swojej stronie wtyczkę portalu społecznościowego plus.google.com (dalej zwaną "wtyczka"), należącego do firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej zwanym "Google"). Wtyczki oznaczone są logo Google, Google +1 Logo lub opisem "Google Social Plugin". Jeżeli wejdziecie Państwo na stronę portalu Me-Yoo, która zawiera wtyczkę Google, przeglądarka, z której Państwo w danym momencie korzystacie, połączy się bezpośrednio z serwerem Google. Zawartość wtyczki Google jest powiązana bezpośrednio z przeglądarką. Dzięki integracji wtyczki, Google otrzymuje informację o tym, iż dana osoba odwiedziła poszczególne strony naszego portalu. Jeżeli są Państwo zalogowani na Google, portal może powiązać poszczególne wizyty z kontem na portalu Google. Podczas korzystania z funkcji Google+, odpowiednie informacje są wysyłane bezpośrednio z przeglądarki i przechowywane przez firmę Google. Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, określone są w Polityce Prywatności tej firmy.
Jeżeli nie życzycie sobie Państwo, żeby Google poprzez naszą stronę w ten sposób zbierał informacje, należy przed wizytą na portalu Me-Yoo wylogować się z konta Google.

c) Wykorzystanie wtyczek Twittera

Me-Yoo wykorzystuje na swojej stronie wtyczkę portalu społecznościowego twitter.com (dalej zwaną "wtyczka"), należącego do firmy Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. W przypadku korzystania z wybranych funkcji portalu Twitter, osoby trzecie odwiedzające Państwa konto będą miały dostęp do podanych wcześniej informacji. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych na Twitterze, znajdą Państwo w Polityce Prywatności portalu.